Las noticias de prensa se pueden leer en el Grupo Hablemos de Jardines de Facebook. Los Eventos y la Agenda apareceran en la columna de la derecha en el recuadro de Notas de Agenda.jueves, 29 de diciembre de 2011

COSAS QUE SUCEDERAN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

Adjunto la información de las Monografias que organiza La Institució Catalana d'Estudis Agraris. Son especialmente de interés para las personas de Catalunya. Os las transcribo tal como me ha llegado la información. Las sessiones son el lengua catalana.


INSTITUCIÓ CATALANA

D’ESTUDIS AGRARIS

Filial de l’Institut d’Estudis CatalansVINT-I-vuitena ediciò


MONOGRAFIES DE PAISATGISME

I JARDINERIA
Organització:

Institució Catalana D’estudis Agraris

Secció de Jardineria i Paisatgisme

Hi col·laboren:

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya

Escola de Capacitació Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners


MONOGRAFIES DE PAISATGISME I JARDINERIA DEL CURS 2010-2011Curs monogràfic I

Tractaments fitosanitaris en àrees verdes. Gestió integrada de plagues i actualitat dels sistemes de lluita alternativa.

────────────────────────────────────────────


  La Directiva 2009//128/CE,  sobre el  “Uso sostenible de los Plaguicidas “  te tres objectius fonamentals  : Reduir el risc i els efectes dels plaguicides en la salut humana i el medi ambient, fomentar el us de la gestió integrada de plagues i els plantajements o tecniques alternatives als plaguicides .

     Aquesta directiva es refereix als tractaments generals amb plguicides, però te una especial incidéncia en el tractament de les Areas Verdes , ja que en aquets espais , i a causa de que els tractaments poden afectar a terceres persones , contempla la prohibicio de determinats productes i estableix condicions molt estrictes pel us amb productes fitosanitaris .

En aquest curs es tractarà la repercusió d’aquesta disposició en els tractaments de Parcs i Jardins, i diversos especialistes exposaran les possibilitats actuals dels mitjans alternatius a la lluita química que es poden utilitzar en aquests espais.

 

6 de Febrer de 2012

Legislació reguladora actual dels tractaments fitosanitaris en Areas Verdes  . Canvis que introdueix la directiva 2009/128/CE

Josep M. Vives, enginyer agrònom

13 de Febrer de 2012

Descripcio de les plagues i malalties mes imortants en Areas Verdes .

Josep M. Riba, biòleg

Disseny adequat dels jardins i mesures culturals i tècniques per a prevenir l’atac d’organismes nocius

Josep M. Riba, biòleg 20 de febrer de 2012

Mitjans de defensa fitosanitària alternatius a la utilització de productes fitosanitaris. Productes regulats en l’0rdre APA /1470 i utilització de feromones i atraients , repel·lents

Joaquim Camps, enginyer tècnic agrícola


27 de febrer de 2012

Lluita biològica amb insectes auxiliars en Areas Verdes

DAVID BAHI   enginyer tècnic agricola

Experiencia de lluita  biològica amb nematodes i microorganismes  en Areas Verdes.

JUAN ANTONIO ESCLAPES, enginyer agrònom


 5 de Març de 2012

Tècniques de lluita amb microorganismes  bacteris , fongs i virus.

CAROLINA FERNANDEZ bióloga i enginyera técnica agrícola

Ús de fitofortificants i elements nutricionals pel control de les plagues en les àrees verdes.

PILAR  FLORENSA   enginyera técnica agrícola

12 de març de 2012

Tècniques de lluita  de endoterapia contra els paràsits que afecten els jardins .

JOSE MANUEL BARROSO ,enginyer tecnic agricola

 Maquinària d’aplicació de productes fitosanitaris. en Areas Verdes . Nova normativa reguladora.

FERRAN CAMP enginyer agrònom


19 de Març de 2012


 Estat actual de les tecniques de lluita contra el morrut de les palmeres

JESUS ALTABELLA , enginyer tècnic agrícola

Noves plagues i malalties  perilloses que afectan o poden afectar les  arees verdes .Normativa reguladora.

jordi giné    enginyer tècnic agrícolaCurs monogràfic II

 Present i passat en el  projecte paisatgístic 

Història i tendències actuals del projecte paisatgístic

───────────────────────────────────────────

En una primera part d’aquest curs es fará un recorregut històric dels diferens estils dels jardins que han predominat a casa nostra, posan exemples  dels jardins més representatius de cada època i dels seus creadors. En una segona part es definiran les  noves tendències  del projecte paisatgístic, més vinculat a la realitat urbana i industrial dels nostres dies i a la necessitat de intervencio  en zones amb una identitat poc definida .Diversos arquitectes paisatgistes exposaran i analitzarán  la seva obra.

9 de febrer de 2012

Història dels estils dels jardins

 MONTSE RIVERO ,Historiadora ,

16 de febrer de 2012

   Els jardins a l'època del Modernisme


  CARME FARRÉ   Arquitecte

   Els jardins de Nicolau Maria Rubió i Tudurí

    TERESA GARCERÁN Paissatgista

23 de febrer de 2012   

     Els Jardins modernistes (2) 

    CARME FARRÉ   Arquitecte

    Els parcs i jardins de Meitat del segle XX

. MONTSE RIVERO historiadora


1 de març de 2012

Introducció al projecte de paisatge: definició i tendències contemporànies (intervencions artístiques en el paisatge, el paisatge post industrial, el projecte dels processos, el paisatge de la memòria, etc).

EUGÈNIA VIDAL, arquitecta

8 de març de 2012

Processos i paisatges, conferència a càrrec de l’arquitecte Toni Gironès que ens presentarà una selecció de la seva obra.

 TONI GIRONÈS, arquitecte.

 15 de març de 2012

Requalificació de paisatges, conferència a càrrec de Miquel Batlle que ens presentà una selecció de les obres de Michele&Miquel arquitectes&paisatgistes

  MIQUEL BATLLE, arquitecte

 22 de març de 2012

La transformació i recuperació del paisatge, conferència a càrrec de Margarita Jover que ens presentà una selecció de les obres d'Alday  Jover arquitectura i paisatge.

  MARGARITA JOVER, arquitecta.Curs monogràfic  III«Arbres i arbustos ornamentals  . Descripció d’espècies, exigències

i criteris d’aplicació en jardineria

────────────────────────────────────────────

En aquest curs es farà una descripció de les espècies d’arbres i arbusts, tant autòctons com forans, que s’usen amb més freqüència en els jardins, parcs i arbrat viari. De cada un s’indicaran les claus per la seva identificació , la distribució geogràfica, les exigències climatològiques i edafològiques, així com les aplicacions en el projecte paisatgístic. També s’indicaran les tècniques de plantació i poda, les principals plagues i malalties que poden afectar-los i la manera de controlar-les.

  8  de febrer 2012     Identificació d’ espècies de coníferes i aplicació en jardineria

 15  de febrer 2012    Identificació d’ espècies de frondoses i aplicació en jardineria

22 de  febrer 2012      L'arbust ornamental en jardineria: selecció i aplicació"

29 de febrer  2012     Elecció d’espècies d’arbres segons la seva resistència al medi.

  7  de març  2012      Aplicació dels arbres en diferents escales del projecte 

 14 de març  2012      Tècniques de plantació , poda i manteniment dels arbres21 de març  2012       Principals plagues i malalties que afecten els arbres i forma de  controlar-les

                                   

Professorat:


XAVIER ARGIMON  ,    enginyer tècnic agrícola

FRANCESC NAVÉS,      arquitecte paisatgista

JOSEP SELGA ,                 bioleg

JOSEP MARIA VIVES,   enginyer agrònom
ORGANITZACIÓ

Dates

Curs monogràfic I: dilluns, del  6 de febrer al 19  de Març

Curs monogràfic II: dijous , del 9   de febrer al 22  de Març

Curs monogràfic III dimecres, del 8 de febrer al 21 de Març .Horari

De 18.30 a 20.30 hores


Lloc

totes les classes es faran a la sala pi i sunyer del

Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona)


Nivell de coneixements

Els cursos estan pensats per a postgraduats i estudiants dels últims cursos de les titulacions relacionades amb la jardineria i el paisatgisme, i per a tècnics del sector.


Nombre d’assistents

Fins a un màxim de vint-i-cinc per curs.


Certificat

 Es lliurarà un certificat a les persones que hagin assistit a un mínim del 80 % de les sessions. S’han fet gestions a les escoles i facultats relacionades amb la jardineria i el paisatgisme perquè aquests cursos serveixin per a l’obtenció de crèdits.

Preus i matrícula

    

Persones sòcies de la ICEA:

1 curs 70 €                  2 cursos 120 €            3 cursos 170 €

Estudiants i membres de col.legis profesionals

 1 curs   80             2 cursos  140 €        3 cursos 200 €

Altres persones 

1 curs 90 €      2 cursos 160 €            3 cursos 230 €


Informació I inscripcions  

Servei d’Informació de l’IEC

Telèfon: 932 701 621 / Fax: 932 701 180

Horari: de 9 a 18 hores

Adreça electrònica: informació@iec.cat


Secretaría de la ICEA

Horari: de 11 a 20 h

Lloc: carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona


-


No hay comentarios: